Polityka prywatności

Firma InFocus szanuje prawo do prywatności każdego Użytkownika i zobowiązuje się do ochrony prywatności.

InFocus dostarcza niniejszą Politykę Prywatności, aby wyjaśnić w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe udostępniane przez Użytkowników w Internecie. Poważnie traktujemy zaufanie, którym nas obdarzono. Aby można było łatwo odnaleźć politykię prywatności, udostępniamy ją na naszej stronie. Jeśli pojawią się pytania lub wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności, należy skontaktować się z nami poprzez e-mail na privacy@infocus.com.

Niniejsza Polityka Prywatności powiadamia o:

  • Organizacji zbierania informacji;
  • Jakie dane osobowe są zbierane od Użytkownika za pośrednictwem stron internetowych InFocus;
  • Jak informacje mogą być wykorzystane;
  • Jakie opcje są dostępne dla Użytkownika w zakresie zbierania, wykorzystywania i rozpowszechniania informacji;
  • Komu informacje mogą być udostępniane;
  • Rodzaj procedur bezpieczeństwa, które są stosowane w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą informacji pod kontrolą InFocus oraz
  • Jak można poprawić wszelkie nieścisłości w informacjach

Jak dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane?

Stronę www.infocus.pl można odwiedzić bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Nie zbieramy żadnych informacji podczas odwiedzania naszych stron internetowych, chyba że Użytkownik zdecyduje się na przekazanie tej informacji do nas.

 

Rodzaje danych osobowych, które możemy zbierać o Użytkowniku na naszych stronach to dane kontaktowe i identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numery telefonu i faksu), informacje dotyczące zainteresowania produktami InFocus lub usługami, które zapewniamy (samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami), informacje dostarczone w związku z rejestracją produktów, informacje o transakcjach, które mogą dotyczyć Użytkownika lub jego firmy oraz innych informacji osobistych, które mogą zostać nam dostarczone w formie on-line lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Możemy także zbierać dane demograficzne, takie jak kod pocztowy, wiek, płeć, dane dotyczące preferencji czy zainteresowań.

 

W przypadku, gdy zbieramy dane osobowe za pośrednictwem formularzy online, Użytkownik zostanie poinformowany które pola są obowiązkowe dla danej usługi lub funkcjonalności, którą jest zainteresowany, a które pola są opcjonalne. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na dostarczenie informacji, która jest opcjonalna, możemy użyć i ujawnić takie informacje do celów opisanych poniżej.

 

Możemy wykorzystywać dane osobowe w celu dostarczenia newslettera, aby udzielić odpowiedzi na pytania, do przeprowadzenia badań/ankiet, w których zdecydujesz się wziąć udział oraz aby dostarczyć dalszych informacji na temat naszych produktów i usług.

 

InFocus nie zbiera świadomie informacji od dzieci w wieku poniżej 16 roku życia.

 

Naszą grupą docelową nie są dzieci poniżej 16 roku życia, dlatego nie kierujemy informacji związanej z naszymi produktami i usługami do tej grupy wiekowej. InFocus zobowiązuje się chronić prywatność dzieci i gorąco zachęca rodziców do uczestniczenia w aktywnościach dzieci w Internecie i śledzenia ich zainteresowań.

Firmy zewnętrzne

Korzystamy z usług firm zewnętrznych do realizacji zamówień. Firmy te nie zachowują, nie udostępniają, nie przechowują ani nie używają danych osobowych do innych celów.